cv

Curriculum Vitae:

Marts 2014

Arkitekt M.A.A. Søren Kibsgaard

Personlige oplysninger:

Navn: Søren Kibsgaard

Adresse: Vestergårdsvej 7

Postnr By:9520 Skørping

Tlf. : 9839 8600

Mobiltlf.: 20168610

E-mail: sk@arkitektsk.dk

Alder: 58 år

Medlemskaber:

Akademisk Arkitektforening

By & Land, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

BYFO, Bygningsfredningsforeningen

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites

Dansk Netværksgruppe for Natursten

Uddannelse:

1985 Afgang fra Arkitektskolen i Århus, Afdeling for restaurering, by- og bygningspleje.

1979 - 1985 Arkitektskolen i Århus

1977 - 1979 Højere Forberedelseseksamen

1972 - 1976 Uddannet tømrersvend

1972 Realeksamen

Erhvervserfaring

1985 – 1999 Ansættelse hos Arkitektfiraet, Kgl. Bygningsinspektør Jacob Blegvad, senere Arkitektfirmaet C. F. Møller, Aalborg

Medvirket ved vedligeholdelsestilsyn og restaureringsopgaver i tilknytning til Det Kongelige Bygningsinspektorat for Nordjylland.

Siden 1999 Eget arkitektfirma

ARKITEKTFIRMAET SØREN KIBSGAARD

Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard er et mindre, uafhængigt rådgivende arkitektfirma med hele Danmark som arbejdsområde. Firmaet er stiftet 01.01.1999 og er et personligt ejet firma.

Arkitektfirmaet har særlig ekspertise i restaurering, renovering og vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirker.

Tegnestuen beskæftiger sig bredt med kulturarven, først og fremmest den danske bygningskultur og referencerne omfatter blandt andet restaurering, renovering, ombygning, nyindretning og vedligeholdelse af bevaringsværdige og fredede bygninger.

Firmaet tilbyder rådgivning i forbindelse med restaurering af ældre bygninger, herunder bygningsopmåling, bygningshistoriske undersøgelser, programmering, projektering, byggestyring og tilsyn.

Herudover yder firmaet alle former for traditionel arkitektrådgivning indenfor blandt andet om- og tilbygning, nybygning samt bygningsvedligeholdelse.

Arkitektfirmaet er et ”en-mands arkitektfirma”, og er blandt andet derfor i stand til at yde en meget personlig rådgivning med fokus på bygherrens ønsker og behov.

Arkitektfirmaet samarbejder med et stærkt netværk af freelancemedarbejdere, arkitekter, bygningskonstruktører, andre arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, konservatorer, konsulenter og øvrige rådgivere, der sætter arkitektfirmaet i stand til også at løse større opgaver, særligt indenfor firmaets spidskompetencer, restaurering og renovering.

Arkitektfirmaet besidder en bred indsigt i historisk byggeteknik samt bred erfaring med anvendelse af gammel byggeteknik i tilknytning til restaureringsarbejde. Denne indsigt knytter sig til såvel den teoretiske del som den håndværksmæssige del.

Søren Kibsgaards teoretiske baggrund for arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger er en uddannelse som restaureringsarkitekt fra Arkitektskolen i Århus samt løbende ajourføring af uddannelsen via efteruddannelseskurser, deltagelse i faglige netværk, seminarer og lignende.

Søren Kibsgaard har mere end 25 års erfaring med arbejdet med historiske bygninger og har igennem årene arbejdet med restaurering og vedligeholdelse af bygninger, der spænder fra 1600-tallets renæssancebygninger til 1900-tallets historicistiske bygninger, et bygningshistorisk og byggeteknisk spænd på mere end 300 år, med de mange forskelligartede problemstillinger, der knytter sig hertil.

Endvidere har firmaet et indgående kendskab til lovgrundlaget for arbejdet med fredede bygninger.

Udvalgte referencer, Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard :

Det Grå Fyr, Skagen

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

År: 2007

Udarbejdelse af for- og hovedprojekt for udvendig restaurering af det fredede fyr.

Havnemesterboligen i Skagen

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2006

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1904. Bygningen anvendes til turistkontor, repræsentative formål samt udlejning til private erhverv.

Drachmanns Hus, Skagen

Bygherre: Fonden Holger Drachmanns Hus på Skagen

År: 2009 – 2011

Restaurering af fredet bygning. Bygningen anvendes til museumsformål.

Det gamle Rådhus, Thisted

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2008 – 2010

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1853. Bygningen anvendes til udstillingsformål, repræsentative formål samt turistkontor.

Tanghus på Læsø

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2010 – 2012

Restaurering af fredet bygning fra midten af 1800-tallet. Bygningen anvendes til fritidsbolig.

Velkomst- og Besøgscenteret på Børglum Kloster

Bygherre: Hans Henning Rottbøll.

År: 2011 – 2013.

Indretning af eksisterende bevaringsværdige bygninger til udstillingsformål samt velkomst- og besøgscenter.

Sixtus Bastion, København

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

År: 2010

Sikring og istandsættelse af Batteriet Sixtus på Nyholm i København. Søren Kibsgaard har på opgaven arbejdet som konsulent for Arkitektfirmaet C. F. Møller, med særligt ansvar for den restaureringsmæssige del af projektet.

Krudtkammeret ved Hals Skanse

Bygherre: Aalborg Kommune

År: 2011

Restaurering af fredet bygning. Bygningen er en del af fredet fortidsminde.

Postgården, Aalborg

Restaurering af fredet hovedbygning efter brand.

Udført for Birgit og Jørgen Løgstrup.

År: 2011.

KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg

Udarbejdelse af dispositionsforslag for restaurering og revitalisering af KUNSTEN. Søren Kibsgaard har på opgaven arbejdet som konsulent for Arkitektfirmaet C. F. Møller, med særligt ansvar for den restaureringsmæssige del af projektet.

Jens Bangs Stenhus, Aalborg

Bygherre: Apoteker S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus

År: 2011 – 2014

Restaurering og nyhugning af sandsten på den fredede renæssancebygning.

Ting- og Arresthus i Fjerritslev

Projekttitel: TINGHUSET Et kulturhus for alle i Fjerritslev

Bygherre: Kulturforeningen Tinghuset og Jammerbugt Kommune

År: 2013 - 2014

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1909. Bygningen skal anvendes til kulturhus.

Post- og Telegrafbygningen i Aalborg

Bygherre: Sparekassen Vendsyssel

År: 2014

Restaurering og nyindretning af arkitekt Hack Kampmanns fredede post- og telegrafbygning fra 1908. Bygningens stueetage skal anvendes til pengeinstitut.

Kirker og præstegårde:

Udover ovennævnte projekter har Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard gennem årene udført restaureringer, renoveringer og vedligeholdelsesopgaver på en lang række kirker og præstegårde i Nordjylland.

Aktuelt i 2014 arbejder Søren Kibsgaard med

· indvendig restaurering af Skørping Nykirke, hvor den færøske kunstner Trondur Patursson udfører ny kunstnerisk udsmykning i form af et stort glasmaleri i koret.

· indvendig restaurering af Blenstrup Kirke, hvor der bygges et nyt orgel bag en orgelfacade fra barokken.