Udvalgte referencer

Det Grå Fyr, Skagen

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

År: 2007

Udarbejdelse af for- og hovedprojekt for udvendig restaurering af det fredede fyr.

Havnemesterboligen i Skagen

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2006

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1904. Bygningen anvendes til turistkontor, repræsentative formål samt udlejning til private erhverv.

Drachmanns Hus, Skagen

Bygherre: Fonden Holger Drachmanns Hus på Skagen

År: 2009 – 2011

Restaurering af fredet bygning. Bygningen anvendes til museumsformål.

Det gamle Rådhus, Thisted

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2008 – 2010

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1853. Bygningen anvendes til udstillingsformål, repræsentative formål samt turistkontor.

Tanghus på Læsø

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2010 – 2012

Restaurering af fredet bygning fra midten af 1800-tallet. Bygningen anvendes til fritidsbolig.

Velkomst- og Besøgscenteret på Børglum Kloster

Bygherre: Hans Henning Rottbøll.

År: 2011 – 2013.

Indretning af eksisterende bevaringsværdige bygninger til udstillingsformål samt velkomst- og besøgscenter.

Sixtus Bastion, København

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

År: 2010

Sikring og istandsættelse af Batteriet Sixtus på Nyholm i København. Søren Kibsgaard har på opgaven arbejdet som konsulent for Arkitektfirmaet C. F. Møller, med særligt ansvar for den restaureringsmæssige del af projektet.

Krudtkammeret ved Hals Skanse

Bygherre: Aalborg Kommune

År: 2011

Restaurering af fredet bygning. Bygningen er en del af fredet fortidsminde.

Postgården, Aalborg

Restaurering af fredet hovedbygning efter brand.

Udført for Birgit og Jørgen Løgstrup.

År: 2011.

KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg

Udarbejdelse af dispositionsforslag for restaurering og revitalisering af KUNSTEN. Søren Kibsgaard har på opgaven arbejdet som konsulent for Arkitektfirmaet C. F. Møller, med særligt ansvar for den restaureringsmæssige del af projektet.

Jens Bangs Stenhus, Aalborg

Bygherre: Apoteker S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus

År: 2011 – 2015

Restaurering og nyhugning af sandsten på den fredede renæssancebygning.

Ting- og Arresthus i Fjerritslev

Projekttitel: TINGHUSET Et kulturhus for alle i Fjerritslev

Bygherre: Kulturforeningen Tinghuset og Jammerbugt Kommune

År: 2013 - 2014

Restaurering og nyindretning af fredet bygning fra 1909. Bygningen skal anvendes til kulturhus.

Post- og Telegrafbygningen i Aalborg

Bygherre: Sparekassen Vendsyssel

År: 2014

Restaurering og nyindretning af arkitekt Hack Kampmanns fredede post- og telegrafbygning fra 1908. Bygningens stueetage skal anvendes til pengeinstitut.

Skagen Fyr, Det Grå Fyr

Etablering af naturoplevelsescenter

Bygherre: Realdania Byg

År: 2014 – 2016

Rådgiverteam: Elgaard Architecture (totalrådgiver) / Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard / Lindgaard Rådgivende Ingeniører

Det Grå Fyr er opført i 1858 og består udover fyret med lanternen på toppen også af en fyrmesterbolig samt to udhuse. Ejendommen er fredet. Fyrets kommende lejer bliver Naturstyrelsen, som har indgået en samarbejdsaftale med Frederikshavns Kommune, Skagen Turistforening og Dansk Ornitologisk Forening om at udvikle og etablere et moderne formidlingscenter med internationalt format i fyret.

KIRKER OG PRÆSTEGÅRDE:

Udover ovennævnte projekter har Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard gennem årene udført restaureringer, renoveringer og vedligeholdelsesopgaver på en lang række kirker og præstegårde i Nordjylland.

Aktuelt i 2014 arbejder vi med med:

· Indvendig restaurering af Skørping Nykirke, hvor den færøske kunstner Trondur Patursson udfører ny kunstnerisk udsmykning i form af et stort glasmaleri i koret.

· Indvendig restaurering af Blenstrup Kirke, hvor der bygges et nyt orgel bag en orgelfacade fra barokken.

· Tagrenovering på Øster Hornum Kirke

· Tagrenovering på Skørping Kirke i Gammel Skørping

· Renovering af stianlæg m.v. ved Grynderup Kirke

· Indvendig renovering og nyindretning af Øster Hornum Præstegård