Tanghus på Læsø

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2010-12

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A.Totalrådgiver

Ingeniør: Lindgaard A/S

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kort beskrivelse:

Kalines Tanghus stammer fra midten af 1800-tallet. Bygningen er et simpelt længehus opført af lokale byggematerialer med facader af drivtømmer og soltørrede lersten samt tag af ålegræs.

Bygningen er fredet og restaureringen er sket i samarbejde med og efter godkendelse fra Kulturstyrelsen.

Projektet har omfattet totalrådgivning vedrørende en gennemgribende ud- og indvendig restaurering, der har haft til formål at sikre bygningens særlige kulturhistoriske værdier som et af de få tilbageværende tanghuse på Læsø. Projektet er samtidigt en del af et større projekt, der har til formål at sikre et unikt stykke kulturhistorie samt genopdage et næsten glemt håndværk, nemlig dette at kunne tænge med tang.

Bygningen anvendes efter restaurering til fritidshus.

Adresse:

Tanghuset

Tangborgvej 4,

9940 Læsø

Publikation:

Projektet er nærmere beskrevet i ”Kalines tanghus på Læsø” Realdania Byg A/S, 2012.