Det gamle rådhus i Thisted

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2008 – 2010

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A - Totalrådgiver

Ingeniør: Lindgaard A/S, Aalborg

Konservator: Kurt Nedergaard, Aalborg
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Beskrivelse:

Bygningen er tegnet af arkitekt M. G. Bindesbøll og opført i 1853. Bindesbølls hovedværk er Thorvaldsens Museum i København.

Bygningsanlægget blev fredet i 1978 og havde inden da gennemgået store forandringer i det indre, men var i den ydre hovedstruktur relativt velbevaret ved Reales overtagelse i 2008, og de bærende fredningsværdier var intakte.

Samlet set var der behov for et væsentligt restaureringsmæssigt løft i såvel interiører som eksteriører.

Det har været intentionen at tilvejebringe en arkitektonisk helhedsløsning for Det gamle Rådhus og således sikre at bygningen med omgivelser efter endt restaurering markerer sig med arkitektonisk værdighed i det omgivende bymiljø.

Endvidere har det været hensigten at tilbageføre bygningens ydre og indre i en meningsfuld udstrækning med respekt for bygningens autenticitet og egenart med dens kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Samtidig har det været vigtigt at sikre, at bygningen efter endt restaurering opfylder nutidige krav til en funktionel anvendelse, herunder gode adgangs- og arbejdsforhold.

Genopretningen af ejendommen er således i vidt omfang sket med respekt for de historiske rammer og restaureringen tager sit udgangspunkt i historisk byggeskik med anvendelse af historisk korrekte materialer samt ved korrekt håndværksmæssig udførelse.

Hovedgrebet i forbindelse med den rumlige disponering af bygningen i tilknytning til restaureringen, er først og fremmest at adgangen til bygningen nu igen sker via hoveddøren og hovedtrappen samt at der er etableret adgang fra hovedtrappen til stueetagen.

Stueetagens oprindelige rumlige disponering er ved restaureringen kun i nogen udstrækning retableret, idet det set i relation til bygningens fremtidige anvendelse ville være meningsløst at genetablere eksempelvis cellerne i stueetagen.

De relativt omfattende ændringer der er sket i stueetagen i forbindelse med restaureringen, har medført, at der nu reelt er en struktur og et hierarki i det gamle rådhus, som er mere tro mod bygningens oprindelige arkitektur, end den der fandtes i bygningen forud for restaureringen.

På 1. sal står den oprindelige ruminddeling i store træk uændret. Rådhussalen står intakt med de originale paneler, stukloft og plankegulv, ligesom ”Samlingsværelset”, ”Thingstue”, ”Commissionsværelse” og ”Arkiv” er uændrede. I det nordvestlige hjørne, hvor der oprindeligt var ”Forstue” og ”Gjældsarrest” er der formentlig en gang i 1960-erne blevet indrettet et badeværelse, der nu er fjernet for at give plads til en elevator.

Yderligere oplysninger:

Projektet er udførligt beskrevet i bogen ”Det gamle rådhus i Thisted”, der kan købes hos Realdania Byg A/S og udvalgte boghandlere.

Du kan også få yderligere oplysninger om projektet ved at kontakte tegnestuen.