Havnemesterboligen i Skagen

Bygherre: Realdania Byg A/S

År: 2005-2006

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A - Totalrådgiver

Ingeniør: Harde Larsen A/S, Aalborg

Konservator: Kurt Nedergaard, Aalborg

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Beskrivelse:

Havnemesterboligen er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner og opført i 1905 for Lods- og Havnevæsenet i Skagen.

Hovedhuset i midten rummede kontor og bolig for havnemesteren og sidefløjene boliger for to havneassistenter.

I 1986 blev bygningen fredet. Bygningen har senest været ejet af Skagen Kommune og har i en årrække rummet kontorer for Teknisk Forvaltning.

1. juni 2005 blev bygningen købt af Realea A/S, nu Realdania Byg A/S.

Bygningsanlægget har gennem årene gennemgået store forandringer i det indre, men var i den ydre hovedstruktur relativt velbevaret ved Realeas overtagelse i 2005.

De indvendige ændringer der var foretaget, vedrørte stil, materialer, rumlig disposition og håndværksmæssig udførelse.

De udvendige ændringer drejede sig bl.a. om en uheldig udskiftning af murværkets fuger, udskiftning af tagmaterialet, udskiftning af vinduer og døre samt opførelse af en mindre tilbygning.

For friarealerne gjaldt, at den oprindelige havemæssige disposition ikke længere eksisterede, hvorfor der var et ønske om at opnå et harmonisk og sammenhængende helhedsindtryk.

Samlet set var der således behov for et væsentligt restaureringsmæssigt løft i såvel interiører som eksteriører. Det har været bygherrens intentionen at tilvejebringe en arkitektonisk helhedsløsning for Havnemesterboligen og således sikre at bygningerne med omgivelser efter endt restaurering ville genfremstå og markere sig med arkitektonisk værdighed i det omgivende havnemiljø.

Det har været hensigten at tilbageføre bygningernes ydre og indre i en meningsfuld udstrækning med respekt for bygningens autenticitet og egenart med dens kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Samtidig har det været vigtigt at sikre, at bygningen efter endt restaurering opfylder nutidige krav til en funktionel anvendelse, herunder gode adgangs- og arbejdsforhold.

Den oprindelige rumlige disposition er tilbageført i nogen udstrækning. I denne sammenhæng skal man have for øje, at bygningen oprindeligt har udgjort tre selvstændige boliger, med eksempelvis hvert sit køkken. Set i relation til den fremtidige anvendelse af huset ville det således være meningsløst at genskabe alle rum i deres oprindelige form og funktion.

Yderligere oplysninger:

Projektet er udførligt beskrevet i bogen ”Havnemesterboligen i Skagen”, der kan købes hos Realdania Byg A/S og udvalgte boghandlere.

Du kan også få yderligere oplysninger om projektet ved at kontakte tegnestuen.