Projekter‎ > ‎

Bislev Kirke

Bygherre: Menighedsrådet i Bislev Sogn
År: 2005-2006
Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A -Totalrådgiver
Konservator: Kurt Nedergaard, Aalborg har foretaget en omfattende restaurering af et tidligere pulpiturloft samt restaurering af altertavlen
Kunstnerisk udsmyknig og farvesætning: Erik Heide
Varmeanlæg: Kamp Varmeteknik ApS

Bislev Kirke

Beskrivelse:

Bislev Kirke er en relativ stor landsbykirke, der ligger på en bakke midt i byen. Det består af romansk kor og skib med et gotisk tårn ved vestgavlen. Tårnets underrum, der har et muret hvælv fungerer som våbenhus, med adgang fra nord. Skibet har bjælkeloft og koret har et ottedelt hvælv. Ved en restaurering af kirken i 1905 blev tårnet udvidet med et trappehus.

Inden restaureringen 2005-2006 fremstod kirken mørk og uindbydende.
Restaureringen har i hovedtræk omfattet:

    • Istandsættelse og kalkning af vægge og hvælv 
    • Fornyelse af teglstensgulve og trægulve 
    • Ombygning og maling af stolestader 
    • Konservering samt nyophængning af pulpiturloft 
    • Etablering af nyt varmeanlæg 

I koret er det gamle stenalter, der tidligere var skjult bag en træbeklædning, restaureret. Billedhuggeren Erik Heide har lavet en ny alterbordplade i granit ligesom Heide har udført ny alterskranke og kunstnerisk udsmykning på alterskrankens forside.

Erik Heide har endvidere forestået farvesætningen af kirkens stolestader og øvrige træværk.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om Bislev Kirke bl.a. på www.bislevkirke.dk

Du kan også få yderligere oplysninger om projektet ved at kontakte tegnestuen.